Софийска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води "Кубратово" и Канална помпена станция "Нови Искър"
 
Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор на Софийска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води „Кубратово“, доизграждане на Канална помпена станция "Нови Искър" с тласкател и рехабилитация на канализационни колектори Нови Искър

 Към галерия
 
Върни се Изпрати на приятел
Copyright © All rights reserved
Created by PARADOX!