ISO 14001:2015
 

BS OHSAS 18001:2007ИСА 2000 ЕООД е внедрила система за управление на околната среда, съответстваща с изискванията на стандарт ISO 14001:2007.


 
Върни се Изпрати на приятел
Copyright © All rights reserved
Created by PARADOX!