BS OHSAS 18001:2007
 

ISO 14001:2015ИСА 2000 ЕООД е внедрила система за здравословни и безопасни условия на труд, съответстваща с изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007.


 
Върни се Изпрати на приятел
Copyright © All rights reserved
Created by PARADOX!